Innovating Your Practice, Unleashing Your Potential™
 

پرسشهای مکرر و همیشگی در مورد سازهاي بادی برنجی (جف پرتل)

پرسشهاي متداول در مورد سازهاي بادی برنجی

 

این یک مقالۀ مستقل نیست٬ بلکه تفسیر سئوالت در مقاله های  اول یعنی چگونه تمرین کنیم  و چه تمرین کنیم  آمده است، که باید اول آنها خوانده شوند.
 

 طبقه بندی سئوالات :

۱.مشکلات فیزیکی
۲.دیدگاه
۳. درس ها
۴. تجهیزات
۵.موسیقی
۶.کسب و کار/ شغل
۷.دروس با کلاد گوردون

 

۱. مشکلات فیزیکی

 

آیا بعضی از افراد متمایز از دیگران می نوارند؟

تنها یک راه برای نوازندگی صحیح وجود داشته و راه های دیگر نادرستند.

چند نفرصحیح می نوازند؟

همۀ نوازندگان بزرگ در این مسیر می نوازند. هر چند همۀ آنها این امر پی نبرده اند.شما باید  بصیرت خود را به کار گرفته وسئوالات درست بپرسید و درست گوش کنید. برخی ار نوازندگان بسیارخوب می نوازند و تعدادی نقص دارند٬ که دلیل آن یک یا تعدادی مورد نادرست می باشد. بعضی از نوارندگان درست می نوازند اما ورزیده نیستند. 

شما در هر روز چقدر تمرین می کنید ؟ در هرهفته چند روز؟

من هر روزهفته تمام تمرینات روتینم (روزمره) را می نوازم.
این کاربین ۹۰ دقیقه تا ۵ ساعت طول می کشد.معمولاً ۳ ساعت.
اخیراً، یکشنبه ها به دلیل چهارمین فرمان از تمرین خودداری می کنم.

من تمام اصول را درک کرده ام، اما دلیل آن این است که من نمی توانم به اندازه ای که می خواهم نتهای بالا را بزنم.

آن همچنین می تواند دلیلی برای نوازندگی نادرست، ضعف در ورزیدگی، یا هر دو باشد.

چه مدت باید با این روش ، در نوازندگی کوشش کنم؟

اگر شما این روش را درک کنید آن تنها راه عملی است، شما باید به آن عمل منید تا نتایج آن را در نوازندگی خود ببینید. که این برای همه بدون استثناء صدق می کند.

هر روز تمرین کنید، حتی زمانی که حس وحال آن را ندارید. شما باید منظبط باشید. با خودتان را امتحان کنید و ببینید چند روز می توانید بدون از دست دادن پیش بروید. بعد از سه ماه اول٬ این به یک عادت تبدیل می شود و به سختی میتوان آن را ترک کرد. کلاد گوردون ۱۵سال بدون از دست دادن یک روز تمرین کرده است.

درضمینۀ تمرینهای تنفسی چه فکر می کنید؟

تمرینهای تنفسی باید بخشی از تمرینات روزانۀ روزمره باشد.

بعضی افراد دستورات را با اختراعات یا ابداعات تنفسی که حیله هایی گذرا در این دوران هستند و نوازندگان در گذشته هرگز از آنها  استفاده نکرده اند، پیچیده می کنند.
توجه کنید که مهمترین مورد قدرت دمیدن است نه گنجایش .

هر کسی دارای توانایی پرورش این مورد است فارغ از سایز و موهبات طبیعی.

.در مورد تنفس از طریق دیافراگم یا شکم (معده) چطور؟

اگر قفسۀ سینه بالا باشد همه چیز بدون فکر کردن به چیز دیگری، بطور صحیح کار خواهد کرد.
دروظیفۀ دیافراگم در تنفس بطورعمده ای سؤ تفهیم شده است.
دیافراگم یک صفحۀ بافت ماهیچه ای بی اختیار است.
اگر شما بتوانید آن را کنترل کنید می توانید سکسکه را متوقف کنید.
ضخامت آن به اندارۀ ورق کاغذ بوده و در تولید نیرو بی اعتبار است.
عملکرد اصلی آن سوا کردن ششها از معده و روده است.
فقط در واکنش اختلاف فشار در بدن حرکت می کند.
فقط دو وضعیت دارد،خمیده و تخت.هنگامیکه فشار در دو طرف آن بر اثر کمی هوا یا دمیدن قوی و کافی نا برابر می شود، فوراً به حالت خمیده در می آید.
تنفس به بسیاری از عضلات فوقانی بدن بستگی دارد.

در مورد تمرین تنهای کشیده چه فکر می کنید؟ آیا تنهای کشیده باعث تقویت نیر می شود؟

تمرین تنهای کشیده که خیلی از افراد آن را تمرین می کنند ، خیلی باعث رکود شده و نوازندگان را سفت می کند و بر خلاف انعطاف پذیری عمل می کند. نگه داشتن طولانی آنطور که کلاد گوردون و هربرت ال کلارک در کتابهایشان استفاده کرده اند، همیشه در آخر تمرینها و پس از مقداری حرکت درساز به عنوان یک تمرین ایسومتریک برای پرورش توانایی نیروی باد (دمیدن) بکار گمارده شده اند. آنها همیشه در رجیسترهای میانه تا پایین انجام می شوند چرا که هرگز نباید با کمتراز نیمه پر (هوا) ، مخصوصاً نتهای بالا را نواخت.

به توضیح کلارک ملاحضه کنید :

شاید هم اکنون شما قادربه تشخیص فایده بیشتری که در نتیجۀ نواختن این تمرینها در یک نفس٬ بجای نگه داشتن طولانی است٬ شده باشید. در یک زمان تحمل (پایداری)، مهارت فنی (تکنیک)، انعطاف پذیری لبها و ضعف خواندن نتها ورزیده می شوند.
کتاب تمرین مهارتهای فنی کلارک درس ششم، ص29 درمتن ابتدایی (H. L. Clarke, Technical Studies, Sixth Study, p. 29 in original text)

چگونه باید استقامت را بالا برد؟

پایداری یا تحمل توسط نواختن آسان و صحیح بدست می آید. شما آن را با فشار بیخردانه نمی سازید. به اندازه ای که می نوازید استراحت کنید تا ازهر گونه کوفتگی و فرسودگی٬ که آغازی برای متلاشی کردن وعادتهای بد است، جلوگیری کنید.

چگونه باید صدا را پرورش داد؟

صدای خوب نتیجۀ ارتعاش آزادانه است.  نوازندگی صحیح٬ صدای خوب را در بر خواهد داشت. صدای خوب با اهمیت است٬ اما اگر آن اولویت شما دست یابی به صدای خوب به قیمت صدمه زدن به  همۀ پایه ها باشد، آنوقت صداهم تلف می شود. آگر شما با کمبود انعطاف پذیری، محدوده (رنج)، پایداری، مهارت انگشتان و غیره مواجه هستید، بدیهی است که صدای شما با کوششی که میکنید بد خواهد بود. شما میخواهید بر تمام وجوح نوازندگی چیره شوید تا توانایی کنترل صدای مطلوب و مورد نیاز در شرایط مختلف را داشته باشید .

چگونه توانایی (قدرت) را افزایش دهیم؟

توانایی بوسیلۀ نوازندگی صحیح بوجود می آید. وارد کردن فشار بیرحمانه نیست. اما نواختن ساز بادی برنجی قطعاً نیارمند قدرت دمیدن است. قدرت با تمرینات تنفسی ساخته می شود. نگه داشتن های طولانی در برخی تمرینها و تمرینات رنج، مؤثر هستند. همچنین همکاری کنترل تنفس در نواختن نرم و انعطاف پذیری باعث ورزیدگی قدرت می شوند. 

چگونه احساس وازشدن لبها را برطرف می شود؟

این نشان میدهد که سطح زبان زیاد پایین است و بلند مینوازید. نواختن بلند می تواند دقت ترازی سطح زبان را مغشوش کند، که نتیجه اش این احساس است و انتشار صدای غیر متمرکز بدلیل این است که هوا به یک روش مناسب به کار گرفته نمی شود. 

رهبر ارکست دائماً به من می گوید که بلند تر بزنم ولی من نمیتوانم. چرا؟

نواختن قدرتمند بیشتر به تکنیک صحیح مربوط است تا قدرت فیزیکی. به هنرمندان رزمی کار دقت کنید که جسه در مقایسه با سرعت عمل و تکنیک درست اهمیتی ندارد. نواختن سازهای برنجی نیز تنها مبتنی بر فیزیک قدرتمند نیست. برخی از قدرتمند ترین نوازندگان از لحاظ جسه کوچک بوده اند.

چقدر بلند خیلی بلند است؟

اگر شما بدون کنترل بنوازید و صدای ساز شما نا متمرکز و پخش بشود٬ شما خیلی بلند می زنید. اگر کوک  شما بهم بخورد، شما بر علیه خودتان کار میکنید. کوک زدن با صدای مفید تأثیر بیشتری از فشار طاقت فرسا در بیرون زدن صدا دارد. به بخش بادی برنجی ارکست سمفونیک شیکاگو دقت کنید که از کل یک ارکست مارش٬ صدای بیشترو باکیفیت تری تولید می کنند. این مهارت و کوک دقیق است.

.چقدر ملایم، خیلی ملایم است؟

هرگز از مقداری که  صدایی مطمئن می توانید تولید کنید ملایمتر ننوازید. کلاد گوردون

همانطور که قدرت دمیدن شما افزایش می یابد٬ شما باید کار بیشتری انجام دهید و به مرور زمان می توانید نجواکنان بنوازید. این با نواختن توانمند بوجود میاید نه با نواختن از روی ضعف. ابن نواختن ملایم در آینده به راحتی و بلند نوازی و شما کمک می کند.

چرا من نمیتوانم نتهای بالا را ملایم بزنم؟ چرا نباید نتهای بالا را ملایم تمرین کرد؟

این واقعاً مضر است که برای نتهای بالا بدون دمیدن کافی تلاش کنید چرا که این باعث می شود که شما با فشار دهانه بر لبها یا یک دهنی کیپترجبران کنید که این خود بر ضد صدای مفید، تحمل و خیلی از توانایی های دیگر است. هوا کارمی کند، زبان هدایت می کند کلاد گوردون.  بعدا قدرت دمیدن با دوام و لطیف زدن نتهای بالا ایجاد می شود. که این پس از پرورش مهارت در استفادۀ صحیح از هوا می باشد.

چرا نتهابریده اند و جوابگو نیستند؟

این بخاطر یک یا بیشتر دلایل زیر است:  
کافی نبودن قدرت دمیدن 
استفادۀ اشتباه از سطح زبان
دهانی خیلی پایین تر از آن است که اجازه دهد لب به آسانی مرتعش شود
سرسازخیلی تنگتر از آن است که اجازه دهد هوا باعث ازتعاش لب شود
خیلی بلند نواختن که مانع کاربرد صحیح سطح زبان می شود

چرا تک زبانی یا زبان هماهنگ کنندۀ کا (K Tongue Modified) مهم است؟

اين يك امر اختياري نيست. بدون بكارگيري اين روش شما هرگز دقت، باسرعت زدن و سهولت را بخصوص در رجيسترهاي بالا نخواهيد داشت. نادرستی در زبان زدن باعث اختلال قوس زبان شده و برضد عملکرد سطح  زبان عمل   می کند. همه از کارایی سطح زبان درنواختن استفاده می کنند. خیلی ها زبان تکی زدن درست را هرگز نیا موخته اند. نوکِ نوک زبان باید همیشه در تماس با بالای دندانهای پایین باقی بماند و شما لفظ تي (T)  را با کمی عقب تر ازنوک زبان تولید می کنید. این قسمت در میانۀ جلوی زبان است. از این رو کلاد گوردون این عمل را  با عنوان هماهنگ کننده زبان کی (K Tongue Modified) مصطلح کرده است که آن مانند زبان زدن با لفظ کی از میانۀ زبان استفاده می شود، اما در حالت هماهنگ کردن به نوک زبان نزدیکتر است. این اسم افرادی است که من  با آنها صحبت کرده و به این روش می نوازند : آرتورو ساندوال٬ داک سورنسن٬ وینی برگرون٬ باب او دونل٬ فرانک کدربک و کلاد گوردون (Arturo Sandoval, Doc Severinsen, Frank Kaderabek, Wayne Bergeron, Bob O’Donnel, and Claude Gordon ) وتمام شاگردانش به این روش از زبان خود استفاده می کردند.   

چگوته نتهای خراب و میس نتها را بر طرف کنم؟

هماهنگ کتتده ارتفاع  سطح زبان زدن کا (K Tongue Modified) تمرین کتید.

چرا من نمی توانم آرام زبان دوبل بزنم؟

شما باید زبان تکی  ,KTMزبان زدن K و مدل های دیگر زبان زدن را با سزعتهای مختلف تمرین کنید.

درمورد بسته شدن گلو چه میدانید؟

بستن و باز کردن گلو غیر ممکن است. فقط زبان در دهان شما حرکت میکند. امکان حالت تلفظ ایی (Eee) در انتهای زبان مانند ایچ (Ich ) هست، که نتیجه آن صدای بد و نبودن قوس درزبان درجلوی دهان می باشد.

چرا باید مدلهای مختلف را تمرین کرد؟ ( articulation patterns)    

کارکرد سطح زبان شما باید به سطحی برسد که ازهرجهت به هرنتی دقیق جواب دهد.

آیا منفصل و متصل نواختن متفاوت هستند؟

موقعیتهای سطح زبان یکسانی٬ برای نتها فارغ از متصل یا منفصل با زبان زدن  Kیا  Tوجود دارد.

چگوته با صداهای مختلف بنوازم مثل بیگ بند یا ارکسترهای معمول؟ 

گوش دهید، تکرار کنید و هماهنگ شوید٬ صدای سازبا شکل زبان در دهان، زاویه ساز و شدت دمیدن قابل تغیر است.

آیا بالا کشیدن و ضربه  زدن به ولوها سرعت انگشتان را کم نمی کند؟

به نوازندگانی که سرعته غیره منتظره ای  در انگشتانه خود دارند  بنگرید.
داک سورنسن٬ آلن ویزوتی وآرتورو ساندوال (  Arturo Sandoval, Allen Vizzutti and Doc Severinse) همگی با این امر موافقند.

چه مقدار باید کتاب تمرینهای  تکنیکی  کلارک را  بنوازیم  تا آن را فرا بگیریم؟

این از جمله کتابهایی است که انتهایی ندارد.
مراحل مختلفی برای فراگیری این کتاب وجود دارد ، هرگز فکر نکنید به آخر ان رسیده اید .
دستور اولیه آن : انگشتگذاری صحیح، مدلهای مختلف و سرعت تمیز است.
و در نهایت  کنترل تنفس و رعات تمام موارد با هم .
قطعی است که تمام سرعتهای مترونوم داده شده و علامتهای کنترل تنفس، برای همه ممکن و قابل اجرا است .
من خودم نواختن ۵۵ مرتبه تمرین شماره  ۱ کلارک  با یک  نفس، اتود شماره ۵ دو بار با یک نفس و سه اکتاو کروماتیک  از سل بم تا سل بالا ۱۰ مرتبه  با یک نفس را دیده ام .
هر چیزی با تمرین درست، صبر و اراده قوی ممکن است.

چه چیز  موجب  صدای گوش خراش می شود؟ 

ارتعاش نا مناسب لب که به دنبال دلایلی  چون پایین قرار دادن دهانه، استراحت نکردن و برنداشتن سرساز از روی لب در بین تمرینها و سرساز تنگ به وجود می آید.

قسمت شیپوری ساز را بالا بگیرم یا پایین ؟ بالا و پایین کردن چطور است ؟

نگرانش نباشید. فک با تغییرات سطح  زبان به درجات مختلف حرکت می کند واین درنوازندگان مختلف می تواند متفاوت باشد. ظاهر شما درغبال صدا واحساس شما مهم نیست و این حتی در دوران نوزاندگی نیزتغییر
می کند .

اهمیت لب  تا چه حد است؟

عملکرد لب فقط  لرزش است. برای اثبات این موضوع شما حتی می توانی با زبانتان که به کمک لب پایین درجای خود ثابت شده صدا تولید کنید. شما پتانسیلش را دارید هرجا روی لبهایتان مانند گوردون مندز و هرست (Gordon,Mendez,Herseth) جای دهانه ایجاد کنید. کلاد برای نشان دادن این مطلب سه اکتاو کروماتیک از سل پایین (Low G) تا سل بالای دوی دوخط اضافه (G above high C) را مینواخت وهمزمان دهانه را از یک گوشه  لب به گوشه دیگر می کشید. لب بالا بهتر میلرزد و بهتر جواب می دهد . 

آیا میتوانم از سرسازهایی  که مختص نتهای بالا ساخته شده استفاده کنم؟ مثلا آنهائی که لب پایین راجم می کنند ؟

نه ! این خیلی بد است که در اینراه بافتید. این سرسازها به مرور زمان انعطاف پذیری و رنج شما را کاهش می دهد. هیچ میان بری براری این کار نیست و باید درست تمرین کرد و صبوربود تا رشد لازم درطول زمان حاصل شود

نظرتان در مورد تکان خوردن بیش از حد صورت چیست ؟

نگران نباشید و بر روی اصول پایه متمرکز شوید. افراد متفاوت به نظر میرسند.

چرا آربان (Arban ) گفته جای دهانی را عوض نکنید؟

آربان در مورد نظرش در نوشته هایش تعصبی ندارد، اما تعصب در مورد تغییر جای دهانه روی لب بسیار بد است. به این موضوع  توجه کنید که آربان در آن زمان به عنوان یک متخصص مطلب می نوشته است و اتخاذ موضع  تغییر جای دهانه به معنی تکذیب قرار دادن دهانه ۱/۳ روی لب بالا می بود. او بنا به تجربه می دانست که عده ای با تغییر جای دهانه دچار مشکل می شوند. اما مشکل از تغییر نیست بلکه مساله نوع تغییراست. سینت جاکوم (st  Jacome ) متخصص دیگری درهمان زمان با ایدۀ قرار دادن دهانه ۲/۳ روی لب بالا می باشد.  در سال ۲۰۰۲ انتشارات کارل فیشر ( Carl Fischer) متود سینت جاکوم را با نوشته اصلی به چاپ رسانید که گوردون در این کار د خیل بوده است.

چه زمانی برای تعویض جای دهانه بهترین زمان است؟

هر چه سریع تر بهتر. اما امیدوارم  زمانی این کار را انجام دهید که در معرض فشار ناشی از قطعات نوت بالا نباشید. تابستان بهترین زمان برای دانش آموزان است.

چگونه جای دهانه را عوض کنم؟ این کار چقدر زمان می برد؟

درصورت امکان برای ۴ تا ۶ هفته ساز نزنید تا محل قرارگیری قبلی را فراموش کنید. 
سر ساز را روی قرمزی لبه پایین قرار دهید، به صورتی که حداقل ۲/۳ آن روی لب بالا قرار گیرد .
 تمرینهای ترازسطح زبان متصل (Tongue Level slur ) دررجیسترهای های بم همراه پدال تن بنوازید به طورمثال : (lip slur) .
زبان زدن (Tonguing) تمرین کنید تا به صدای با دقت و سنتر برسید .
دروس هفتگی کتاب Physical Approach To Elementary Brass Playing نوشتهٔ کلاد گوردون شروع کنید.
برای ۲ هفته بالاتر از دوی بین خط سوم و چهارم نزنید.
بعضی ها پس از سه ماه می توانند دوی بالا یا دوی دو خط اضافه را بنوازند.
همه باید به نتیجه های خوب پس از یک سال مطمئن باشند .
زمانی  که در ابتد ساز نمی زنید به تسریع کار شما دراین امر کمک می کند.    

آیا این امکان وجود دارد تا از تمرین بیش از حد به خود آسیب برسانیم؟

خیر اگر شما در نوازندگی به درستی عمل کنید قادر به ساز زدن در تمام طول روز و بدون احساس خستگی خواهید بود..
تمرین نادرست حتی برای مدت کوتاه از زمان می تواند عادت های بد را موجب شود.
عادت های بد و آسیب دائمی نیست وهمیشه  با صبر بر طرف می شوند.

نظر شما در مورد وسط قرار ندادن سرساز بر روی لبها چیست؟

من خودم شخصاً دهانی ساز را روی وسط لبهایم به دلیل دندانهای نامنظم و راحتی بیشتر نمی گذارم.
من در گذشته به قراردادن دهانه بر روی لب پایین عادت داشتم اما قرار دادن سرساز بیشتر روی لب بالا است که اهمیت دارد.
بسیاری از نوازندگان بزرگ دهانه را لزوماً روی وسط لبها قرار نمی دهند.
 

در مورد نشت هوا از کناره های دهان چه  نظری دارید؟


اگر این اتفاق می افتد جای هیچ نگرانی نیست. من آموزگای را میشناسم  که به هنرجویان یاد می دهد که عمداً این کار را انجام دهند که این احمقانه است. شما می خواهید هوا٬ برای تولید صدا وارد سازشود. یکی از هنرجویان کلاد می توانست دومین دوی بالا را  بسیار قدرتمند بنوازد در حالی که شما می توانستید دندانهای او را دیده و نشت کمی هوا را ملاحظه کنید. در آن زمان او گفت : این فوق العاده است. به نظر عجیب است اما همه چیز درست کار می کند.

نظر شما در مورد وز وز کردن با سرساز یا بدون آن و با لبهای خالی چیست؟


من بسیار اطمنان دارم که  این عمل نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضر است.
لبها ساز نمی زنند بلکه قدرت دمیدن ( wind Power ) وارتفاع سطح زبان ( Tongue level ) کار بیشتری انجام می دهند.
به لبها فکر نکن و سازتمرین کن.
وز وز کردن معمولاً انعطاف نوازنده را می گیرد و سفتش می کند و حسی اشتباه از سفت کردن در زمان نواختن نتهای بالا به او می دهد.
نواختن درست پدال تنها کمک می کنند که نوازنده نتهای بالا را با لبهای شل تر، آرامتر و آزادتر برای لرزش بنوازد.
 

آیا دندانهای من برای نواختن نتهای بالا مناسب است؟


برخی افراد بسیار نگاران این مسأله هستند. یک بار شخصی گفت : که رازنتهای بالای ماینرد فرگسن ( Mynard Fergosen ) را فهمیده و آن شکاف بین دندانهای جلویی اوست او بین دندانهایش را فاصله انداخت و در یک کنسرت آن را به Maynard نشان داد. Maynard به او لبخند زد و نشان داد که فصلۀ بین داندانهایاش را پرکرده و درستش کرده است.
این از موضوع هایی است که نگرانی در مورده آن احمقانه است .

نظر شما در مورد متود Suzuki چیست؟
 

خواندن موسیقی باید قبل از نواختان آن با گوش باشد.

نظر شما در مورد تکنیکهای الکساندر( Alexander ) چیست؟
 

تکنیکهای الکساندر در درجۀ اول روی حالتهای استقرار بدن متمرکز است .
اگر نوازنده نگاهش به ۷ آیتم اصلی از دست برود و یا برداشت خود را از آنها داشته باشد یا آنها را نادیده بگیردعادتهای بد کم کم هویدا می شوند و تکنیکها پسرفت می کنند.

نظر شما در مورد رویکرد آرنولد جاکوب ( Arnold Jacob ) چیست؟
آرنولد جاکوب یک نوازنده توبا خارق الاده بوده است.
بزرگترین اشتباه ایدۀ او این بود که معتقد بود تمرکز برروی موسیکالیته عادتهای نادرست را تصیح می کند.
او اعتقادی به تعاریف نوازندگی درست و صحیح نداشت، فقط رویکردهای اولیه .
تمرکز بیشتر او روی میزان هوا و تلفظ حرف Aww ا اهمیت کمتری برای کاربرد سطح زبان ( Tongue level ) باقی گذاشته است.
برای دنباله روهای او کمبود تمرینهای تکنیکی و یک روتین متمرکز  محسوس است. اگر چه که او و هنرجویان ارشدش مدارکی دال بر وجود تمرینهای تکنیکی و روتین ارائه داده اند.
آنها همچنین زبان زدن کی یا تک زبان زدن با سیلابس کی ( K Tonguing Modify ) تمرین می کرده اند.

نظر شما در مورد رویکرد بیل آدام ( Bill Adam ) چیست؟

آدام تعدادی از بهترین نوازنده ها را تربیت کرده است.
شهرت او مانند گوردون ( Gordon ) در کمک کردن به نوازندگان درتمام لولها برای بهتر شدن است.
او مانند گوردون هنرجوی  کلارک ( Clark ) بوده و اساس کار و زیرساختهای او را فرا گرفته است.
این امکان وجود دارد که او به جزئیات زیرساختها نپرداخته باشد اما آنها را در تمرینهای روتین خود پوشش داده است.
تمرکز او بر روی مسائل روانی در نوازندگی بسیار مبهم و معماگونه است.

آیا افرادعقب افتاده به لحاظ ذهنی می توانند نوازندگی را فرا بگیرند؟

بله. من چند تا از این هنرجوها دارم که بهتر از هنرجوهای معمولی دیگرم هستند. نوازندگی سازهای بادی برنجی آنقدرها هم ساخت نیست.

آیا کسانی که حلقه به زبان می اندازند هم میتوانند بنوازند؟

بله. من یک شاگرد داشتم که با آن به خوبی میزد. او نوازندۀ گروه پانک راک Ska بود. البته بهتر است که آن را موقع نوازندگی دربیاورید. کار می کند ولی ظاهر جالبی ندارد .

آیا سیمهای اورتودنسی محدودیتی برای نتهای بالا ایجاد می کند؟

خیر. من یک شاگرد داشتم که که درجۀ چهارم را داشت٬ فقط سه هفته ساز زد، اما فای ( F ) بالای دوی بالا ( high C ) را به راحتی وبدون فشارمی نواخت. من شاگردی داشتم که درآل استیت بند و اورکسترا ترومپت اصلی بود و با  با بست اورتودنسی می نواخت. نگرانش نباشد!

چند تا از اهداف را در نوازندگی بگویید.

سرعت زبان : کلارک میتوانست تک زبان، دولاچنگ با سرعت ۱۸۰ ضربه در دقیقه( bpm ) بنوازد.
تمرینهای تکنیکی کلارک ( Clark Technical Study ) : با توجه به سرعتها داده شده وملاحظۀ درخواستهای  کنترل تنفس.
دقت : بی اعتنا به نتهای خراب، ریتم خراب، زمانها و کوک نباشید.
چند روز بدون ازدست دادن یک روز توانسته اید تمرین کنید؟
می توانید تمام گامها را در تمام رجیستها وکلیۀ کلیدها بنوازید؟

چگونه مشکلاتم را بر طرف کنم؟

 بر روی مشکلات با توجه به ارتباطشان با ۷ اصل اساسی متمرکز شوید و به آنچه نباید بکنید فکر نکنید..درغیراین صورت شما آنچه دوست دارد انجام میدهید نه بیشتر از آن

چه باید به عنوان گرم کردن بزنم؟ آیا به گرم کردن قبل از زدن روتین احتیاج هست؟

گر یک روتین که قاعده مند صحیح و متعادل در روال تمرین قرار گیرد شما هر لحظه آمادۀ نواختن هستید.
در نوازندگی حرفه ای لحظاتی وجود دارد که زمانی برای گرم کردن نیست.
اگر به گرم کردن احتیاج دارد، تمرینهای سطح زبان ( Tongue  level ) و گامها ( Scales  ) برای گرم کردن خوب هستند.

 

۲. نگرش


اعتماد به نفس داشته باشید ، مغرور نباشد.
کلاد گوردون : شما باید تمام ترسها را ازخود پاک کنید.

چگونه می توانم فروتن بمانم زمانی که از همه بهترمیزنم؟

تواضع و طالب علم بودن کلید بهبودی است.
شما هرگز قادر نخواهید بودازهمه بهتر باشید.
شما باید از توانایی نوازندگان بزرگ و آنچه شما را مجبور به تلاش می کند آگاه باشید.
استاندارد توانائی های شما باید کامل شود و این چیزیست که شما را متواضع می کند.
بزرگترین نوازندگان معمولا ازآنجا که استاندارد آنها بسیار بالا است فروتن هستند.

چگونه میتوانم با دیگران رقابت  کنم؟

فروتن باشید، همیشه کسی بهتر از شما وجود دارد.

به نوازندگان برتر احترام بگذارد.

مهارت و انعطاف پذیری: جرج سوئیفت٬ والتر راجرز٬ دل استیجرز٬ الن ویزوتی( Allen Vizzutti ، Del Staigers، George Swift, Walter Rogers)
دقت کامل: کلاد گوردون٬ مالکوم مک نب٬ جری هی   (Claude Gordon, Malcolm McNab, Jerry Hey)
قدرت و صدای بزرگ: بود هرست٬ آرتورو ساندوال٬ کنارد گزو٬ جانی آدینو (Arturo Sandoval, Conrad Gozzo, Johnny AudinoBud Herseth

خلاقیت: مایلس دیویس٬ کلیفورد بران٬ کلارک تری (Miles Davis, Clifford Brown, Clarke Terry

زیبایی و آسانی : موریس آندره ( Maurice André )
نتهای بالا: آرتوروساندوال٬ بود بریسبویز٬ جانی مادرید٬ موریس آندره٬ ماینرد فرگوسن (Arturo Sandoval, Bud Brisbois, Johnny Madrid, Maurice André, Maynard Ferguson(old recordings), Andrea Toffanelli, Roger Ingram)
تمیز زدن :  کلاد گوردون٬ مالکوم مک نب٬ وینی برگرون ( Claude Gordon, Malcolm McNab, Wayne Bergeron )

چگونه می توانم با کسی که با او مخالفم٬ همکاری داشته باشم ؟ معلم، دانشجو، استاد، دوستان؟

همیشه  افرادی که با شما موافق نیستند وجود دارند.
حتی اگر شما را قانع کننده ترین استدلال را برای آنها بیاورید طرز تفکر آنها تغییر نخواهد کرد..
درست تمرین کنید، چرایی ها را درک کنید و صبورباشد، برای افرادی که برای درخواست مشاوره به شما مراجعه خواهند کرد صبوربمانید.
به طور کلی مردم دوست ندارند که به نظرات آنان با دید اشتباه بنگریم.
هنگام کارکردن با استاد برای نمره شما باید بهترین ها را برای او انجام دهید.

اگر شما یک روزکاری بد داشته باشد چه می کنید ؟

ساکت شو و بهانه نیاور!
محکم بزن و آرزو کن بهترین باشد!  کلاد گوردون (Claude Gordon )     
فراموش نکنید که "نفس عمیق بگیرید، قفسه سینه بالا ". این اولین چیزی است که باید به خاطر داشته باشید .
اجازه ندهید کسی متوجه خستگی شما بشود ! تا آنجا که ممکن است مایه بگذارید.
سر ساز یا ساز خود را به دلیل عدم آمادگی خودت سرزنش نکن..

بهترین نوازنده هستم و می خواهم در صندلی یک بزنم، چه باید بکنم؟

تمرینات را جدی تر دنبال کنید . صبور و منتظر فرصت باشید.
در زمرۀ بهترینها بودن، امکان پذیر است.
هرگز پارت دیگران را نزنید. مگر اینکه رهبرازشما بخواهد !

 

 ۳. گرفتن درس


چگونه یک نوازنده ترومپت آموزش یکی دیگر از سازهای بادی برنجی را انجام می دهد ؟

۷ پایه اصلی برای تمام سازهای برنجی یکسان است.
چالش این است که بدانید چگونه ازتمرینها استفاده کنید و سازگاری ایجاد کنید.
معلم باید انتظارات معمول از هر ساز را درک کرده باشد.
معلم باید چیزهایی مانند انتقال، کلیدهای باس، آلتو و تنور را بداند.
کلود گوردون هنر آموزان حرفه ای  بسیاری در هورن، ترومبون و توبا داشته است .

چگونه کسی می تواند که از دو معلم هم زمان درس بگیرد ؟

این ایدۀ بدی است. اما امکان پذیر است.
هنرآموزان باید به درکی قاطع از ۷ پایۀ اساسی برسند در غیر این صورت گیج خواهند شد.
یک معلم خوب امیدوارانه هنرآموز را در همۀ جنبه های تمرین یاری می رساند.
تلاش برای انجام این کار با دو معلم و هم زمان، باعث بی عدالتی می شود.

آیا باید برای اهداف مختلف با افراد بسیاری کار کنم؟

اینکه شما فکر کنید می توانید همه چیز را از یک معلم و فقط با چند جلسه درس فرا بگیرید غرور است .
این حماقت است که کسی رازی را در دست دارد٬ که همه چیز را در یک درس به شما می آموزاند.
با یک نفر کار تمرینی را  به طور مداوم و با تمرکز بر پشرفت پایه های اساسی انجام دهید.
این امرهنگام کاربا چند معلم میسر نیست.

ارتباط شما با چند معلم بی ارزش خواهد بود اگر آنها فکر کنند که شما یک هنرآموز بد هستید و راههای آنها را دنبال نمی کنید.

آیا من به تمام آن کتابها احتیاج دارم؟

بله شما به یک کتابخانۀ کامل نیاز دارد تا بتوانید از آنها مثل ابزار در پیشرفتتان استفاده کنید.استخراج دانش و تجربیات یک نویسنده از کتابش به شما این امکان را می دهد که بفهمید چگونه می توان در حد امکان نوازندۀ بهتری شد.

آیا در اطراف شما معلمهای ارزان هست؟ فرزند من تازه کاراست و چندان این موضوع  مهم نیست .

چیزی با عنوان معلم تازه کارها و یشرفته ها وجود ندارد. معلم ها خوبند یا بد. ازعلائم معلم خوب این است که به کار روزانه بر روی پایه ها بی توجه نیست. کلید نوازندگی ماهرانه در پایه ریزی محکم ساختارهای مهارت های اصلی است. من بسیار معتقدم٬ که معلم ها و نوازندگان بسیاری این را نمی دانند و فکر می کنند سولیست های ماهر٬  فقط گام میزنند و تمرینهای سیستماتیک انجام می دهند.

اگر همه چیز در این مقالات تفسیر شده است پس چرا به معلم احتیاج است؟

نواختن ساز نوعی هنر است، مانند هنرهای رزمی آن را نمی توان با خاندن یک کتاب فرا گرفت، بلکه این کار نیاز به کسب تجربه و راهنمائی ملموس شخصی دیگری دارد که اصول پیشرفت سیستماتیک را درک کرده و میداند چه چیزی در چه زمانی مناسب است.

چرا هزنیه کلاس ها زیاد است؟

آنچه شما از این کلاسها به دست می آورید با ارزش تر است. من ساعتی ۶۰ دلار برای تدریس خصوصی به کلاد می پرداختم که روی هم رفته کلاسها و کارگاههای آموزشی  در حدود ۱۳۰۰۰ دلار شده است. وقتی من در ۱۸ سالگی برای اولین بار وارد بازار کار حرفه ای شدم، ۶ ماهه این پول را در آوردم. هم اکنون من از راه تدریس و نوازندگی، امرار معاش می کنم. کلاسهای خصوصی من با کلاد ارتباط بیشتری با کار امروز در مقایسه با کلاسهای دانشگاه دارد.

چقدرباید کلاسها را ادامه دهم تا بتوانم وارد یک گروه بشوم؟

دروس خصوصی برای ورود با گروه  نیست.
دروس خصوصی برای پرورش همه مهارت های شما درجهت کنترل داشتن کامل بر روی ساز است.
این می تواند خیلی ایده ال باشد که هر کسی که در گروهی می نوزاد، از درسهای خصوصی استفاده کند.
مدارسی که از این امکان استفاده می کنند، بهترین گروه ها را دارند.

در مورد آموزگاری که میگوید ( بیا این را امتحان کنیم ) چه نظری دارید؟

بیانات باید واضح وروشن باشد. یک معلم باید کاملا بداند که اسباب چگونه باهم کار می کنند و چگونه آنها شما را با جایی که به آن نیاز دارید می برند. من به این اعتقاد ندارم که کارها با شانس یا خوش شانسی انجام می شوند.

چگونه بفهمم که آنقدر کامل شده ام که معلمم چیزی برای گفتن به من ندارد؟

فروتنی کنید و بیاموزید!
هنرجویانی که فکر میکنند به کمال رسیده اند باید از خود بپرسند که چطور و چگونه به این موقعیت رسیده اند؟
چه کسی به آنها کمک کرده که به اینجا برسند؟
برخی هنرجویان و والیدنشان فکر می کنند که زیاد میدانند .
این مشکل معلم نیست بلکه مربوط به هنرجویان و والدینشان است.
فروتنی از لزومات یادگیری از هر کسی است.
به خاطرداشته باشد که غرور همیشه قبل از سقوط می آید.

آیا استادانی که بهترین دانش آموزان را دارند از دیگران بهتردرس می دهند؟

لزوما خیر. برخی اساتید شاگردانی می گیرند که خود فوق العاده اند  اعتبارشان را از کار شخص دیگری می گیرند.
بهترین اساتید توانائی دارند تا هر هنرجویی را نوازنده کنند.

چه چیز یک معلم را از دیگری برتر می کند.

یک معلم خوب درک کاملی از اصول اساسی و چگونگی ارتباط بین آنها دارد.
آنها همچنین باید برای بهبود برنامه های کاربردی خود در راستای این اصول تلاش کنند.
آنها باید در مورد بهترین بودن در کار خود جدی باشند (برای مثال : الهام بخش بودن)
آنها باید مشوق باشند چرا که می دانند چگونه یک فرد را آموزش دهند
مشوق بودن برای کسی که می داند این اصول برای همه کاربردی است طبیعی می باشد.

چگونه هنرجوی خوبی باشم؟

قبل از اینکه سوال کنید خوب گوش کنید و خوب فکر کنید. باعث اتلاف وقت نشوید.
به دستورات استاد عمل کنید نه به برداشتهای شخصی خود از آن .
آگاه باشد که دربرخی از مواقع مسائلی قابل فهم نخواهد بود، مگر آنها را شخصا تجربه کنید.
صبور باشید.
قدر دان باشید.
وقت شناس باشید. یعنی با به موقع حاضر شدن در کلاس موجبات راحتی استاد را فراهم کنید.
بهانه نیاورید.این موضوع موجب رنجش هر کسی می شود.
فروتن باشید. شما هرگز به اندازه که فک می کنید دانا نیستید.

آیا همه نوازنده های بزرگ استادان بزرگی هم هستند؟

خیر، اما یک استاد نمی تواند چیزی را بهتر از آنچه خود تجربه کرده به کسی آموزش دهد.
نوازندگی برنجی یک مهارت فیزیکی است که بدون تجربه کردن آن، قابل درک نیست.
تدریس سایر سازهای برنجی برای یک استاد در بالاترین حد پایه  امکان پذیر است چرا که او می تواند تجربیاتش را جا بجا کند.

چرا استاد احتیاج به تمرین دارد؟

زیرا نوازندگی یک کار تجربی است و شما نمی توانید چیزی را که تجربه نکرده اید٬ به کسی آموزش دهید.
اگر کسی بخواهد نواختن دوی بالای دوم (  double high C ) را یاد بگیرد و استاد خودش نتواند آن را بنوازد، چگونه میتواند آن او را برای رسیدن به این هدف راهنمائی کند؟
کلاد گوردون خود هر تمرینی به هنرجویانش میداد را تمرین کرده بود.

استاد چقدر باید مسائل را توضیح دهد؟

بهتر این است که استاد همزمان با شرح دادن مورد مثالی بزند.
زمانهایی هست که اطلاعات زیاد موجب سردرگمی می شود.
 برخی تمرینهای موجب رشدی می شوند که تنها بعد آن قابل توصیف اند.
عاقلانه این است که شرح موارد مختصر و مفید باشد.

آیا رفتن به کالج از من یک نوازنده مجری می سازد؟

خیر، اما شما باید با تمام عناصر موسیقی آشنا باشید تا آگاهتر شوید.
آموزش خصوصی و ممارست شما عوامل اصلی در ساختن یک نوازنده مجری است.

چرا به کالج برویم؟ ارزش مدرک موزیک چیست؟

کالج به شما یک پایگاه گسترده از اطلاعات عمومی در مورد بسیاری مسائل می دهد.
کالج می تواند راهی باشد که شما در معرض انواع مختلف از سبکهای موسیقی قرار بگیرید.
ارتباطات در دانشگاه بعد ها می تواند موجب ارتباطات شغلی شود.
البته بعضی از نوازندگان بزرگ مدرک دانشگاهی ندارند.
مغالطه مدرن این است که شما یک موزیسین برتر خواهید شد اگر، به دانشگاه درست بروید.

چه چیز در رزومهء من ارزشمند است؟ دانشگاه ؟ارکستر؟
 
مهمترین موضوع استکه شما میتوانید بنوازید یا نه

افرادی هستند که آزمونهای هنری را پشت سر گذاشته اند اما همیشه در حسرت نواختن در یک  کنسرت هستند .
رزومه باید موارد مرتبط به شغل یک فرد را نشان دهد.
این احمقانه است که در ان به مواردی مثل نوازندگی طبل یا بوکل در دسته موزیک نظام اشاره شود.
دریابید که اهداف موسیقی شما چیست و آنها را بپرورانید .

چگونه یک معلم ماهر پیدا کنیم؟

این مقاله معیار خوبی برای این ارزیابی می باشد.
ببینید که چه کسی بهترین هنرجو ها و چه کسی پیشرفت کرده ترین هنرجوها را دارد.

در مورد صرفه جویی کردن و درس گرفتن از هنرجویان خوب  هنرستان یا دانشگاه چیست؟
 
اختلافات مهمی در تجربیات و مهارتهای حرفه ای وجود دارد.
 استاد باید تدبیری کلی در مورد دستورالعمل مطلبی که تدریس میشود داشته باشد.
یک  استاد کار آزموده می داند به چه چیز گوش دهد و توجه را به چه چیز معطوف کند.
هزینهء پیشرفت غلط بیش ازسرفه جویی است.

به عنوان تست هنری چه چیزی برای یک استاد بنوازم؟

ایدهء تست هنری برای من کمی بیگانه است.
مهمترین فاکتور برای من به عنوان یک معلم این است ک کسی مشتاق یادگیری باشد.
اگر مجبورید که چیزی آماده کنید، تمام گامها و قطعه ای تنال با کنتراست ملودیک و  موارد تکنیکی.

یک استاد٬ شما را تنها پس از نواختن چند نت٬ ارزیابی می کند.

آگر این روش آموزش در مورد من جواب ندهد چطور ؟
 
جواب میدهد باید صبور باشید.این تن راهی است که جواب می دهد.

این درست است که من راه های متفاوتی را امتهان کنم، تا بینم کدام راه در مورد من پاسخ گ است؟

فقط یک راه بری نوازندگی صحیح وجود دارد و راه های اشتباه بسیاری برای تلاش کردن وجود دارد.

آیا یک استاد می تواند از شما یک نوازندهء ماهر بسازد؟

خیر، اما به شما نشان میدهد که چگونه  تمرین کنید  تا به آنجا برسید.

چرا از کتابهای متعدد استفاده می کنید؟

تا مطالب را وقتی که متمرکز روی اصلی یکسان هستند جالب نگاه داریم.

آیا باید آموزش از استادی که دوستش ندارم را متوقف کنم؟

خیر، مگر نتواند خوب درس دهد.

چه کسی فرمانده است؟

بعضی هنرجویان و والدینشان گمان میکنند که استاد در استخدام آنهاست که بسیار تنفر بر انگیز است.
از حقوق استاد این است که مورد احترام قرار گیرد.هنرجو باید کوشا باشد.
اساتید زندگی خود را وقف تدریس کرده اند و باید از افراد دیگر بیشتر بدانند.
در مورد هر چیزی که مربوط به ساز شماست با استاد مشورت کنید. .

چه زمانی باید درس های خصوصی را شروع کنم؟

در ابتدائی ترین فرصتی که استاد حاذق وجود داشته باشد .من بهترین نتایج را از هنرجویانی گرفته ام که تحت تاثیر اطلاعات  غلط و صداهای بد در گروهها قرار نداشته اند. بر این اساس هنرجو در مسیر کنترل شده قرار گرفته و پیشرفت در تمام مراحل با راهنمائی همراه است که از آسیبهای نوازندگی با فشار و بیرحمانه مانند تولید نتهای بالا خیلی زود جلوگیری شود .

چرا اساتید با دیدگاههای مختلف از اصول اولیه نتایج مطلوبی میگیرند ؟

امکان این وجود دارد که بدون درک کامل از اصول اولیه تمرین کرد. خیلی از نوازنده ها به مهارت رسیده اند بدون اینکه بدانند چرا و چگونه .

در فصل تعطیات چه کنم؟ کمتر تمرین کنم ؟
تنبل نباشید. قطعا نوازنده های ماهر مفتخربه تمرین نکردن نیستند.

مسئولیت والدین چیست؟ ( باید ها و نباید ها )

باید ها

تعریف و تشویق و واگزاری نقد و بررسی به استاد حاذق
هنرجویان باید همیشه پشتیبانی والدین خود را احساس کنند
از تدریس و نصیحت کردن هنرجوها بپرهیزید
خودداری از دادن مشاوره در آموزش به معلم
از دو استاد همزمان استفاده نکنید
والدین و هنرجو باید صبور باشند 
اعتماد به تدریس استاد خصوصی باید ازاولویت ها باشد
تمرکز بر مسائل ثانویه روند پیشرافت را کند میکند
تشویق هنرجو به اعتماد به استاد
در زمانهای مقرر درکلاس حاضر و پی گیر باشید
به موقع پرداختها را انجام دهید و به استاد احترام بگذارید
پیگیری و تداوم و انضباط در تمرین کردن، حضور در کلاس ودیگر فعالیت ها را آموزش دهید
به تعهدات خود عمل کنید ( برای مثال رسیتال ها، تکالیف اجرائی )

ارزش ساخت کاری را آموزش دهید.

هرگز کسی یا چیزی را مسبب اشتباهات خود ندانید 

تشویق به مسولیت پذیری ( بطور مثال: وقت شناسی، چک کردن با دقت پیامهای تلفنی و پاسخگویی فوری به آنها، در دسترس بودن )

نظم شخصی و برنامه ریزی و پیگیری در تمرینهای روزمره آموزش دهید

هر چه استاد  تشخیص می دهد را هر چه سریع تر بخرید

در مورد همه خرید ها و سرویس های دریافتی با استاد مشورت کنید 

نباید ها 

گفتن اینکه صدای سازت بد است و بیشتر اشتباهات را نشان دادن 
روحیه هنرجو را پایین آوردن و آنها را نگران کردن و ترساندن
اجازه دهید که برای کاستی ها در کار بهانه بیاورند ( بطور مثال : دروس، تمرینها، اجراها )
تهدید به جلوگیری کردن از درس گرفتن به عنوان تنبیه 
درس گرفتن به عنوان تنبیه 
اجازه ندهید که قبل از تمرین های درسهای دیگر ساز تمرین کند 
تمرین نظم و انضباط مهم روزانه باید در نظر گرفته شود.
 یک روز تمرین نکردن غیر قابل برگشت محسوب شود
اجازه دادن به کودک تا تنبل و نا منظم باشد. بچه ها ازوالدین خود میاموزند 
کودک را برای اجرایی بد تنبیه کنند، او را از نوازندگی متنفر کرده بترسانند 
اهداف غیر منطقی گذاشتن 
به او فشار آوردن تا قبل از کار کردن بر روی مهارت هایش به شغل آینده اش بی اندیشد 
تغیر دادن مکرر استاد 
تلاش به سرخورده کردن هنرجو و استاد او

 

۴. تجهیزات

 

چه چیز یک سر ساز را خوب یا باد می کند؟

سر ساز هم می تواند سبب نوازندگی درست شود و هم غلط .

یک سر ساز تنگ جلویی جریان عبور هوا را بیشتر گرفته و اطمینانی کاذب در تاب آوردن نوازنده بوجود می اورند. اگر نوازنده درست کار کند تاب وتوان از راه جایگاه قوس زبان درداخل دهان حاصل میشود، و این در تمام موارد کاربرد دارد، سر سازیکه دهانی باز تری داشته باشد به لب اجازه لرزش بیشتری می دهد و سبب صدای پر تر ، کنترل بهتر، بادقت تر، کنترل کوک و پایداری بیشتر می شود. بیشتر افرادی  به دام استفاده از سر سازهای تنگ می شوند در دام این باور غلط هستند که این لبها هستند که کار اصلی را در تولید صدای ساز انجام می دهند.

هنرجویان شما از چه سر سازی استفاده می کنند؟

هنرجویان من از سر ساز  “C. G. Personal” استفاده می کنند که توسط زیگ کانسفیول(  Zig Kanstul ) در آنهایم کالیفرنیا ( ( Anaheim, CA ساخته شده است و مانند سر ساز دل استسجرز(  Del Staiger ) مدل داده شده و مثل سر ساز سی جی (CG Benge  ) می باشد. لبه ( Rim ) آن یکسان است. کاپ آنشکل است و لبه کم پهنا است و در خارج مخروطی شکل ( به عنوان تفاوت با طرح ثابت Bach  )
backbore  یا کالیبر آن گشاد با یک انحنای مخروطی مانند فول اشمیت ( Full Schmidt ) برای مثال مدل سمفونیک  throat یا گلویی آن drill #22 است.
  CG Personalرا میتوانید ازپتی گوردون (  Patty Gordon  ) در بیگ بیر کالیفرنیا (  Big Bear, CA)  به شماره تلفن 909-866-2107  تهیه کنید.
هنرجویان french horn من با سرساز Giardinelli C1 استاندارد می نوازند که گلویی آن ۱ drill # است .
هنرجویان ترمبون وافونیوم من با سرساز باخ (  Bach 5G ) می نوازند .
هنرجویان توبا  با  Conn Hellebergt             

آیا واقا همه هنرجویان شما با یک سرساز می نوازند؟

بدلیل سرسازهای انتخابی همه چیز بدرستی کار خواهد کرد

تمام ایده سایز بندی٬ انحصاری کردن سرسازها و تبلیغات برای فروش بیشتر است که ١٩٣٠ ترویج یافته و  قبل آن سرسازها سایزبندی نبودند .

تمرین کردن درست مسأله اصلی است .

همه هنرجویان جوانتر با سرساز CG  Personal  می نوازند .

چرا وقتی با سرساز ماینرد ( Maynard  ) میزنم صدای سازم شبیهش نیست؟

حتی مرحوم دون الیس ( Don Ellis ) هم روزی سرکلاس کلاد چنین سؤالی کرد. حتی حرفه ای ها هم ممکن است به این اشتباه بیفتند که سرساز خاص هر فرد مسبب صدای منحصر فرد ساز اوست .

بهترین نمونه ای که در زمینه تقلید صدای ساز دیگر نوازندگان شنیده ام آرتورو ساندوال (  Arturo Sandoval ) است که صدای به طور مثال هری جیمز، چت بیکر، کلیفورد براون، ترومپت سولوی کنسرتوهایدن با صدای  "کلاسیک"  را همه با سر ساز معمولی خود تقلید کرده است

بیشتر نوازندگان به دنبال صدای خوب هستند و وقتی صدای خوبی ندارند سر ساز را  مقصر میدانند . اگر صدای بد است ، دلیل آن تمرین غلط ، کمبود تمرین درست یا عدم تمرکز ذهنی است.

چه چیزی باعث می شود یک ساز با کیفیت شود؟

شما باید کیفیت را در نظر بگیرید ، احساس، ارزش دراز مدت، و شهرت تولید کنندگان.
گران ترین سازهای برنجی در مقایسه با پیانو و سازهای  زهی  قیمت  ارزان تری دارند.
بهترین ساز ممکن را تهیه کنید و از نوازندگی لذت ببرید.
همچنین، یک ساز با کیفیت درآینده  بهتر فروش خواهد  رفت.
در مورد سازهایی که در خطوط تولید انبوه هستند محتاط باشید.

چطور کسی گفته میشود کسی هم توبا وهم ترمپت  میزند؟  آیا کسی می تواند در این امر تلاش کند ؟

من این کار را شخصا انجام داده ام و نواختن دو ساز ممکن است و ست دهانی شما را بهم نمی ریزد. اما برای این منظور شما باید تمرینهای زیر ساختی خوصوصا انعطاف پذیری را در هر دو ساز بنوازید. پیشنهاد من این است که شماابتدا یک  ساز را به لول استاندارد و پیشرفته برسانید. همه کاره و هیچ کاره نباشید.

آیا ساز با کالیبر گشادتر نوازنده را خسته می کند ؟ 

درست برعکس این مطلب صحیح است. نوازندگانی که به تجهیزات تنگ عادت کرده اند در ابتدا احساس خستگی بیشتر و استفاده از هوای بیشتر٬ درهنگام نواختن سازهای گشادتر دارند. وقتی تمرینها درست و زمان لازم برای عادت کردن داده شود نوازنده٬ از مزایای آن را  بهره می گیرد. بیشتر افراد این سازها را برای دقایق یا روزهای کمی امتحان می کنند و به چیز پایداری نمی رسند. هر زمان که تجهیزات عوض می شود احساس هر چیزی مثلا سطح زبان تغییر کرده و بازگشت آن زمان می برد .

چرا نواختن  با سرساز جدید برای من نسبت به روزهای ابتدایی سخت تر می شود ؟

این دراستفاده ازابزارهای تنگ اتفاق می افتد .

استفاده ازتجهیزات گشادتر روز به روز احساس بهتری میدهد. صبور باشد .

در مورد تمرین با میوت (mute  ) یا سوردین چه نظری دارد ؟

همه سوردینها جلوی عبور هوا را گرفته  و مانند تجهیزات تنگ عمل میکنند 

 زبان در داخل دهان مقاومتی قابل کنترل ایجاد می کند.

در مورد استفاده از دستگهایی نظیر بی.ای.آر.پی( BERP )٬ ولومتر(   volumeter)٬ اسپیرومتر ( spirometer ) کیف هوا (  wind bag) چیست؟
مطلقا  چیزی نمیتواند جای تمرین سیستماتیک را در طول زمان بگیرد.
شما باید از تمام کلیدهای میانبرکلک ها اجتناب کنید .
درک جایگاه سطح زبان در دهان وحس مقاومتی که  نوازنده احساس میکند به طول لوله و  فرکانس رزونانس مربوطه وابسته است .
وزوز کردن در سر ساز BERP  یا هر وسیله دیگرهرگز حس ساز را نخواهد دشت .
تمرکز بر کارکرد اینگونه وسائل ازآن  مغالطه قدیمی نشات میگیرد که لبها سبب تولید صدا در ساز می شوند در جائی که قدرت باد یا دمیدن و جایگاه سطح زبان است که سبب لرزش  در سر ساز می شود

چگونه سازم را کوک کنم؟ معمولا کم یا زیاد هستم.

این شما هستید که کوک یا ناکوک می زنید، پس خوب گوش کنید.
قبل از اینکه  پارچ  یا اسلاید کوک کردن را حرکت بدهید، برای صدای رزونانس تلاش کنید  .
نادرستی در محل قراردادن دهانه سرساز بر روی لبها مانع کوک نواختن پایدار می شود.
به طور مثال اگر سر ساز زیاد پایین باشد، به دلیل فشار آوردن زیاد بر لبها کوک درنتهای بالا زیاد می شود.
اگر اسلاید ( پارچ) کوک کردن زیاد وغیرنرمال تو یا بیرون باشد حتما چیزی نادرست است.                                                    
هنگامی که از سرساز کوچک  یا همان کم عمق تر استفاده می کنید، اسلاید تیون یا همان کوک باید ١ - ٤  میلیمتر بیرون تر باشد. به طور معمول وقتی از سرسازهای من استفاده می شود اسلاید تیون ١ سانتیمتر بیرون است.
 اگر هنرجو در هنگام کوک کردن با تیونر اول خوب به صدای رزونانس توجه نکند معمولا زیاد است، که در نتیجه رهبر به آنها می گوید که زیاد هستند و به همین دلیل آنها آن نت بخصوص را با گوش کوک نگاه می دارند، اما این کوک نگاه داشتن نتها و کم نبودنشان را  برای آنها ضروری می کند. این مانعی برای صدا، استقامت، قدرت و رنج می شود. اگر سازتان را درست کوک کنید، صدایی تمیز و کاربردی تولید می کند و آنرا به شنوندگانتان منتقل می کند.

رزونانس چیست؟ منظور در مرکز ساز نواختن است؟

این واژه ایست که فرکانس بخصوصی را  که صدای ساز باید در آن تولید شود را توصیف می کند که در آن واضحترین پررنگترین تن یا صدا. کمترین مانع پرقدرت ترین صدا با کمترین تلاش بدست می آید. اگر اسلاید تیون ساز خیلی بیرون یا تو باشد. نشانه ایست که نوازنده خیلی زیاد بالا یا پایین  آن فرکاس رزونانس می نوازد.

چه زمانی هنرجو باید ساز جدیدتری تهیه کند؟

این پرسش ابتدایی در هنگام  فارق التحصیلی هنر جو است .
توجهات ابتدایی باید در منتهای توانایی مالی باشد.
ساز بد هنر جو را از نوازندگی منصرف کرده و تمرین کردن را مایوس کننده می نماید.
یک ساز ممتاز هرگز باعث نتیجه عکس در تمرین صحیح نمی شود.
من باور دارم که ساز حرفه ای باید در دوره راهنمایی یا زودتر تهیه کرد.
بعضی از هنرجوها ویرانگرند و نمی توانند مسئولیت نگهداری را بپذیرند.
من معتقدم که هنرجو باید در خرید ساز کمک کند تا قدر آن را بداند.  

 

۵.موسیقی

 

چگونه می توانم با صدای های مختلف برای گروه های بزرگ ( ‌ BigBand) در مقایسه با موسیقی ارکستری بنوازم؟

نخستین گام این است که مفهومی درست از نوع صدا درذهن شما شکل بگیرد.
اگر به درستی با تجهیزات گشاد و باز بنوازید. بیشترین کنترل را خواهید داشت.
قدرت دمیدن، زبان، و لب همکاری لازم را باید با هم داشته باشند.

چگونه تند خوانی ( دشیفر) را بهبود ببخشیم؟

بطور روزانه گام و آرپژ تمرین کنید (مثلاَ : Clarke’s Technical Studies )
تمرین روزانه با مترونوم. اول ریتم را بخوانید.
همه چیز در رابطه با ریتم  موشکافی کنید. (مثلاّ با کف زدن یا شمارش).
در تمام سبکها و کلیدها اتود بزنید و قطعه بنوازید.
با مترونوم نت خوانی تمرین کنید. همین کار را با یک دوستتان انجام دهید.
به اشتباهات توجه نکنید و پیش بروید

عملکرد و دقت خود را ضبط کرده٬ هدفگذاری کنید.
کلاد گوردون بیش از ۷ سال با ۳ اشتباه در تلویزیون و رادیو سراسری کار کرد.

اگر مایل به نواختن فقط یکی از سبکهای کلاسیک یا جاز باشم تکلیف چیست؟ 

نوازندگی درهمه را سبک  یاد بگیرید. چیزی را نادیده نگیرید.

این بسیار آزار دهنده است که در یک ارکستر با افرادی بنوازید که فکر می کنند می دانند که چگونه سوئینگ بنوازند، اما هرگز به آن گوش نداده یا آنرا ننواخته اند.
همجنین بسیار مشکل است در یک ارکستر با کسی که هرگز به موسیقی ارکسترال گوش نکرده یا به آن گوش نداده کار کنید.
شما باید به همه سبک از موسیقی گوش بدهید و درک کنیدچه چیزنرمال است.
شما باید ریتم کلیو ( Clave ) را برای نواختن سبک سالسا و برخی از موسیقی های لاتین احساس کنید.
شما باید بیت یا ضربهٔ دو و چهار را احساس کنید وتفصیل دربیان با آرتکیولیشن ها را برای نواختن سوئینگ درست انجام دهید.
شما باید متفاوت برای موسیقی ارکستر در مقابل موسیقی عامه پسند بیان.
قادر به  نواختن در بالا، پیش از، و در پشت ضرب با زمان ثابت باشید.

به چه گوش دهیم؟

شما باید به بهترین نوازندگان گوش دهید.
آثار گروههای بی نام و نشان را فقط به خاطر اینکه آنها ارزان هستند نخرید.
وقتی گوش میدهید یاد می گیرید که صدا باید چگونه باشد. تقلید کردن بهترین کار است.
اجراهای زنده قطعاَ بهتر ازآثارضبط شده هستند.
برخی چیزها راهرگز نمی توان در ضبط کردن ثبت کرد مانند کیفیت سه بعدی صدا و تاثیری که درموسیقی زنده وجود دارد.
من به یاد دارم که چگونه صدای ساز یک نوازنده خاص یک اتاق را پر می کند و همچنین اولین باری را که  آرتورو ساندوال (Arturo Sandoval  ) درحال امتحان کردن چند ترومپت در یک سالن کنسرت بزرگ بود را بود. صدایش دراطراف من مانند این بود که فقط چند قدم با من فاصله دارد. شما هرگز چنین چیزی را از یک سی دی و با بهترین استریو احساس نمی کنید. 

آیا نوازنگان امروزی بهتر ازنوازندگان کرنت مشهور ( پیشین ) می نوازند؟ چرا؟

در هر نسل تعداد انگشت شماری از نوازندگان چیره دست وجود دارد.
نسل ما هیچ تفاوتی ندارد. ما در واقع با توجه به سازهای بهتر، راحت تر هستیم.
نوازندگان در حال حاضر فکر می کنند که هیچ کس تا کنون به نتهای بالا دست نیافته است. اما تکنوازان کرنت در اواخر ۱۸۰۰ م تا اوایل ۱۹۰۰ میلادی می توانستند دومین و سومین دوی بالا را بنوازند.
به اعتقاد من یکی از موانع در زمان ما سرگرمی های بیش از حد است.
برای آن دسته از نوازندگان قدیم ، تلویزیون، فیلم، ضبط، کامپیوتر، و اینترنت وجود نداشته است. بنابراین سازبه نوبهء خود سرگرمی نیز بوده است.

پکیج های صوتی و یا تصویری  را  کجا بیابم؟

کتابخانه عمومی بهترین جا برای  پیش نمایش نمونه آهنگ های جدید برای شمایی که قصد خرید دارید است.
من همیشه برای گوش دادن به چیزی جدید به آنجا میروم .
به رادیو که پیش نمایی  ازآنچه که ممکن است بخرید داشته باشید.
من فروشگاه های ثبت موسیقی را، در www.tapmusic.com یا دیگر فروشگاه های اینترنتی  مرور میکنم.

چگونه بداهه نوازی یاد بگیرم؟

در آینده یک مقاله کامل را به این اختصاص داده و دراینجا قرار میدهم .
تمرین روزانهٔ موسیقی جازشما باید از موارد زیر باشد:
تئوری (تمرین گامها و آکوردها)
حفظ کرپن آهنگها با همه تغییرات آکوردی.
حفظ کردن سلو ها و ضبط کردنشان(ضبط کردن بعدها توسط هنرجوانجام می شود)
انتقال تکه های انتخابی به تمام کلید ها، نه با توجه به به فواصل ملودی بلکه با توجه به یک تن به عنوان یک تن آکورد در آکورد جاری.
تقلید لحن، کیفیت صداوغیره از یک موسیقیدان برجسته و یک قطعه معروف.
نواختن ملودی ها و سلوها با کمک حافظه، سپس بداهه نوازی.
این فیگورها و ایده ها شما را گسترش داده و آگاهی شما را در هارمونی مستحکمتر میسازد.
اینها فعالیتهای مرسومی است که هر نوازنده جاز خوب انجام می دهد.

چگونه موسیقایی بنوازم؟

به موسیقی های ضبط شده و استادان برای بهبود ذائقه و سلیقه خود گوش کنید.
تقلید در همه سبک های موسیقی مهم است.

صدای خوب چیست؟ بهترین صدا کدام است؟

نگرانی در مورد تن یا کیفیت صدا جلوتراز توجه به تکنیک به هردو لطمه خواهد زد.
صدای خوب نتیجه ارتعاش آزاد است که از تکنیک صحیح حاصل می شود.
نوازنده باید کنترل صدا را مانند هر تکنیک دیگر به دست آورد.
بسیار مفید است که به خوبی قادربه نوازنگی با صداهای متفاوت برای سبک های موسیقی مختلف باشید.
استفاده از ویبراسیون نیز باید کنترل شده باشد.
من متنفرم که نوازندگان٬ نوازندگان بزرگ را بخاطر صدایشان زیر سئوال می برند.
در این صنف نوازنده های بسیار عالی که صدای سازشان بسیار متفاوت است وجود دارد و این خیلی خوب است.
این که همه صدایشان  دقیقا یکسان باشد بسیار کسالت آور است.

چگونه کوک بنوازم؟

تمرین گام٬ فواصل و آرپژ به صورت جداگانه
تمرین فواصل و آکورد با نوازندگان دیگر.
تیونر الکترونیکی پایان راه حل ها برا کوک زدن نیست.
اکثرتیونرهای الکترونیکی تنها می توانند به سیستم طبع برابرکار کنند که قراردادی است.
با ارزش ترین ابزار شما گوش و توانایی مطابقت آنچه می شنوید با نتها است.
 

آیا با تیونر تمرین کردن خوب است؟

یک تیونر الکتریکی برای نواختن در گامهای (Equal Tempered) مفید است
همجنین به کشف تمایلات نوازنده کمک میکند.
اما اگر نوازنده به آنچه مینوازد گوش ندهد ای وسیله بی فایده است.

چه چیزی یک موسیقی را خوب یا بد می کند؟ 

این یک پرسش فلسفی و اخلاقی یا حتی مذهبی است
کسانی می گویند که موسیقی بدلیل عناصرغیر طبیعی٬ پلیداست
این ایده احمقانه است چرا که موسیقی به نظم کشیدن صدا ها توسط آهنگساز است
برای تبدیل شدن به یک موزیسین آگاه٬ باید استایلهای موسیقی را فهمید
من به تمام سبکهای موسیقی گوش می دهم٬ حتی به آنهایی که برایم اهمیت ندارند
کسانی که موسیقی را به پلید و اخلاقی دسته بندی می کنند٬ ازین نکته قافلند که زیبایی قابل کالبدشکافی نیست
موسیقی می تواند کاربرد پلید یا اخلاقی داشته باشد مانند هر جیز دیگری که می تواند مورد استفاده یا سوٰاستفاده قرارگیرد
کسانی که معتقدند سبک بخصوصی از موسیقی مروج شر است٬ خود مروج ایده ای هستند که مانند گنوستیکها مادیات را شر و روح را خوب می شمردند. این طرز فکر حتی در زمان ما بین طرفداران کنترل اسلحه و آن دسته که معتقدند تولید الکل در هر شکل گناه است رایج است.
مسخره این است که مردمی از چنین دیدگاه سیاسی که مروج چنین فلسفه ای بودند درقرن یکم نیز به عنوان مرتد شمرده می شدند.

 

 

۶. کسب و کار و حرفه ای

 

چگونه کسی بفهمد که به عنوان یک نوازنده فراخوانده شده است ؟

به اعتقاد من هر کسی به حرفه ای فراخوانده می شود.
حرفه تنها چیزی برای پول نیست.
هر حرفه که قانونی و غیر اخلاقی نباشد دارای کرامت است
شما ابتدا باید یک مقدار قابل توجه از دانش و مهارت٬ به منظور ایجاد یک قضاوت منطقی در مورد آنچه که به عنوان حرفه شما است داشه باشید.
یک مبتدی توان چنین قضوتی را ندارد و نباید بخاطر آرزوی والدین مجبور به آن شود .
کسی است که "به نام" به یک موسیقیدان فراخوانده شده٬ یادگیری را دوست دارد.
کسی که بدون تمرین می خواهد نوازنده شود٬ تنبل است یا به این کار فراخوانده نشده است.
ایجاد درامد نتیجه نهایی از دانش، مهارت ، کوشش و نبوغ است.
فقط به خاطر اینکه در حال حاضر درامدی ندارید به این معنا نیست که آن اتفاق نمی افتد .
اگر شما "فراخوانده شده اید" به کسی که شما را نامید می کند که رها کنید٬ گوش نکنید.
افراد آگاه و مشوق رادر زمینه مورد نظر خود پیدا کنید.
شما باید انتقادها را ارزیابی کنید، بنابراین شما می توانید در رقابت ها سرامد باشید.
استاندارد شما باید کمال باشد و تنها به بهتربودن از یک فرد خاص اکتفا نکنید.
فقط به این خاطر که کسی به عنوان یک نوازنده حرفه ای فراخوانده نشده به این معنا نیست که او نمی تواند  عاشق نواختن یک ساز بصورت عالی باشد.
هر کاری که ما انجام می دهیم بایست به خوبی انجام شود.
خداوند آدم را بر روی زمین برای وظایفش قرار داد حتی قبل از هبوتش از بهشت.
کار در هر حرفه ای چیز محترمی است.
وقتی که خدا به موسی ده فرمان را داد٬  فرمان چهارم براین تأکید داشت که در روز سبت یا ( شنبه ) هیج کاری و شش روز دیگر  کار کند.

چه چیزی در امرار معاش به وسیله موسیقی ضرورت دارد؟

اول، بدانید که چگونه در بالاترین سطوح از مهارت  نوازندگی کنید.
ثانیا ، ساخت شهرت در قابل اعتماد و سازگار بودن .

کند وتنبل واحمق نباشید.

آیا واقعا امرا معاش از راه موسیقی  میسراست ؟

هنرآموزان و والدین آنها باید بدانند که موزیسین بودن یک فراخوان محترم است .
مردم تنبل با موسیقی توان معاش ندارد.
اما، بهترین نوازندگان که قابل اعتماد و کوشا هستند٬ همیشه سرشان از کار شلوغ خواهد کرد .
آن دسته از ما در ایالات متحده آمریکا باید آزادی دنیای سرمایه داری را درک کنیم.
ما ازهر جامعه دیگری بیشتر می توانیم بدئت شغل واشتغال داشته باشیم.

چقدر باید برای یک اجرا درخواست کنم؟

من یک بار شنیدم  آرتورو ساندوال ( Arturo Sandoval  ) می گفت، یک نوازندهcheapy cheapy  ( ارزان ) نباشید.
این شغل شماست که روزانه  برای بهترین بودن تمرین کنید و ارزش خود را بدانید.
بازیکنان بی تجربه ممکن است برای یک اجرا به دلیل خوبی دستمزد کمتری بخواهد.
اگر نوازندگی شما از کیفیت بالاتری برخوردار است شما باید دستمزد بیشتری بخواهید.
هرگز با درخواست دستمزد کمتر اجرای کس دیگری را نگیرید زیرا این کار به شما و دیگران در آینده آسیب خواهد زد.
ارزش خود را بدانید و درخواست کسی را که نمی پردازد رد کنید.
کسانی که به دنبال پرداخت کمتر هستند بیشتر از شما می خواهند و همیشه ناراضی اند .

چقدر زودتر باید در محل کار حاضر باشم؟

آنقدرکه نگرانی کسانی که به استخدامشان درآمده اید رفع گردد.
زمانی که با افراد جدید قرار کاری دارید آنقدر زمان بگذارید تا برای مشکلاتی نظیرتعویض لاستیک یا گم شدن وقت لازم داشته باشید .
قبل از خروج از خانه اطمینان حاصل کنید که گرم کرده وآماده‌‌ء نواختنید .

برخی از بایدها و نبایدها دراین زمینه چه هستند؟

 گری گرانت  ( Gary Grant ) یک ترمپت نوازاستودیویی با تجربه در لس آنجلس با تجربیات فراوان است. 

صفحه وب سایت او را ببینید.  : http://www.garygrantmusic.com/manual_main.htm

چگونه می توانم برنده اجرای هنر سنجی شوم ؟

نوازنده می تواند برنده هنرسنجی شود ولی بعد شغلش را از دست بدهد ( مثلا اخراج شود ) به دلایل بسیار.
اگر همه می توانید قطعات گزیده ای (یعنی مواد  هنر سنجی ) را تمرین کنید  آنها که مشکل دارید.
استقامت و ثبات فرایند  هایی  هستند که در هنر سنجی استماع درنظر گرفته می شوند.
نوارندگان پرکاری مانند آدولف هرست ( Adolph Herseth ) که در توانایی ها یشان سرامد دیگران بوده اند٬ می توانسته اند ساعتها قطعات دشوار را بدون خستگی بنوازند.

 

۷. دروس با کلاد گوردون

 

کلود گوردون چه کسی بود؟

کلاد گوردون یکی ازتآثیرگذارترین و موفق ترین معلمان بادی برنجی اواخر قرن بیستم بود . تواتیی او این بود که به هنرآموزان نشان دهد که چگونه تمرین کنند تا بتوانند درست موجب گسترش توانایی های نوازندگی تا درجه ویرتوزو شوند. او معتقد بود هر کسی می تواند ویرتوزو شود در صورتی که به درستی بنوازد و سخت کوشانه کار کند. به این دلیل بود او یک معلم مشوق بود. او هر آنچه  قبلها هربرت ال کلارک (Herbert l Clark (  یکی از معروف ترین نوازندگان کورنت در تمام دوران٬ درس گرفته بود آموخته بود.
این وب سایت را مشاهده کنید:  www.claudegordonmusic.com

چه چیزی کلاد گوردون یک معلم بزرگ و بهتر از کلارک ساخته است؟

گوردون بهتر از کلارک نظام آموزشی او رامنظم کرد تا به هنرجویان نشان دهد که چگونه متودهای برجسته٬ نوشته شده توسط نوسندگان مختلف را در تمرینات روتین ترکیب کنند.

هربرت ال کلارک و هنرآموزان او چه کسانی بودند؟

هربرت ال کلارک معروف ترین سولیست کورنت در تمام دوران وسولیست اصلی و برجسته گروه سوزا ((Sousa band  بوده است. او چهار کتاب نوشته و ضبطهایی در ظهور اختراع توماس ادیسون٬ (گرامافون) داشته  است. بسیاری از  نوازندگان و معلمان بزرگ دو نسل پیش دانش آموزان او هستند٬ به عنوان مثال کلود گوردون، بیل آدامز، ارنست ویلیامز، ... ( Claude Gordon, Bill Adams, Ernest Williams,...).

چه مدت، چقدرو چه زمان و جایی من با کلود کلاس داشته ام؟

اولین درس من، ۲۴ ژوئیه  ۱۹۸۴ بود و من تا یک سال یا بیشتر قبل از مرگ او در ماه مه سال ۱۹۹۶ کلاسهایم ادامه داشت. در آن زمان من در بیکرزفیلد کالیفرنیا (  Bakersfield, CA ) و در دبیرستان  و لس آنجلس کالیفرنیا   Los Angeles, CA)) بودم. در آن زمان او در استودیوی خود در رسدا کالیفرنیا ( Reseda،CA ) خانه اش در بیگ بیر کالیفرنیا، (Big Bear, CA) تدریس می کرد.

چه دسته از افراد با کلود درس داشتند؟  شما چگونه شاگردی بودید؟

کلود به هر کسی که برای یادگیری آمده بود و تمرینهایی تجویزی او را انجام میداد٬ تدریس می کرد.
او از صمیم قلب اعتقاد داشت می تواند هر کسی را به یک نوازنه برجسته تبدلل کند .
در طول سالهایی که من با او درس داشتم شاهد بودم که  بسیاری از دانش آموزان افتضاح بودم که رشد یافتند .
دیدن اینکه بسیاری از افراد بهبودی زیادی داشته اند٬ بسیار دلگرم کننده بود.
آنجا حتی نوازندگان شناخته شده ای بود که رشد یافته بودند.

آیا کلاد گوردون فقط کتاب های خود را استفاده می کرد؟

نه، این یک تصور غلطی است که افرادی که با کلود درس نداشته اند .
کتاب های کلود که موقت استفاده میشده به کتابهای دیگران آدرس نمیدادند .
نوشتن همه کتاب او به عنوان مکمل های دست نویس برای دانش آموزان آغاز شده است .
بسیاری از از تمرینات دست نویس او که٬ هرگز منتشر نشده٬ موجود است.
ما هشت کتاب کلود را پوشش داده ایم ، اما  کتاب دیگر او به یک پشته بیش از ده متر ارتفاع می رسد. او به شاگردانش آموخت که به یادگیری با کتاب های مختلف عشق بورزند .

کلاد گوردون چگونه درس می داد؟

کلود بسیار قاعده مند و ساختاری بود و هرگز حدس نمی زد که چه تجویز کند.
او قبل از اختصاص سری جدید از تمرینات روتین به شاگردانش٬ خود آنها را تمرین می کرد.
تمرکز اوهمیشه دراصول اولیه بود و مانند بیشتر دیگرافراد٬ هرگز از آنها منحرف نمی شد.
هدف اصلی او این بود که شما می توانید بنوازید و ساز را فرمانروایی کنید .

آیا تکالیف کلود دشوار بود؟

خیر! اگر شما به طور منظم تکالیف تجویز شده را انجام دهید و رشد داشته باشید٬ وجود این احساس دشوار است٬ چرا که همه چیز بسیار مترقی وبا قاعده بود .تکالیف روتین او همیشه به شما احساس فوق العاده ای می داد و به شما راحتی و اعتماد به نفس مطلوب برای انجام آنچه حرفه ای ها مینوازنند  می داد.

آیا کلود باشاگردی برخورد داشت؟ چرا؟

تنها چند بار دیدم که این اتفاق افتاد و آن وقتی بود که شاگردی از دستورالعملها پیروی نمی کرد .
او بیشتر اوقات بسیار خوشحال بود .
بیشترین چیزی که او را ناراحت می کرده٬ معلمانی بودند که با ایده های نادرست والقاب فریبنده در مورد نوازندگی یا تجهیزات  موجب تباهی شاگردان می شدند.

آیا تمام شاگردان کلاد گوردون فقط موسیقی جاز را با نت های بالا٬ صدای بلند و تند  می نوازند؟

این یک تصور غلط رایج است که توسط شاگرد نماها و یا شاگردانی که در کوتاه مدت با او کار کرده اند گسترش یافته است.
اگر هنرجو تصویر قابل درکی و برجسته ای از هر هفت مورد اساسی داشته باشد٬ این اتفاق نمی افتد.
کلاد به فراتر از دیگران بودن پافشاری می کرد تا موجب شود که شاگردان به محدودیت های خود فشاربیاورند .
برهیچ سبک از نوازندگی تا کنون بیش از دیگری تاکید نشده.
تکالیف روزمره در مجموع بسیار متعادل است، اما برای شنونده شنیدن تنها یک بخش آن ممکن است به نظر برسد که تنها در آن یک آیتم یا مورد متمرکز است .
روی کنترل در طول زمان پس از قویترشدن کارمی شود و هنرجویانی که طولانی مدت کار نکرده اند یا توجه خوبی نداشته اند ممکن است بعضی اوقات متوجه این موضوع نشوند.
هر کسی که درس می گیرید لزوما یک شاگرد محسوب نمی شود.

مقاله های بیشتر برای خواندن در : چگونه تمرین کنیم، چه تمرین کنیم، تمرینات تکنیکی کلارک

ترجمه: ع.دانشخواه

©2003 Jeff Purtle

Copyright © 1999-2016 by Purtle.com

Powered by Drupal